POLITIKA PRIVATNOSTI

Jako nam je drago što ste pokazali interes za naše poduzeće. Zaštita podataka je od posebnog prioriteta za menadžment Uzin Utz Hrvatska d.o.o. Korištenje internetskih stranica Uzin Utz Hrvatska d.o.o. moguće je bez navođenja osobnih podataka; međutim, ako nositelj podataka želi koristiti posebne poslovne usluge putem naše web stranice, obrada osobnih podataka može postati neophodna. Ako je obrada osobnih podataka nužna, a ne postoji zakonska osnova za takvu obradu, u pravilu dobivamo privolu od nositelja podataka.

Obrada osobnih podataka, kao što su ime, adresa, adresa e-pošte ili telefonski broj nositelja podataka uvijek će biti u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) i u skladu sa zaštitom podataka za pojedinu državu koji se primjenjuju na Uzin Utz Hrvatska d.o.o. Ovom izjavom o zaštiti podataka naše poduzeće želi obavijestiti širu javnost o prirodi, opsegu i svrsi osobnih podataka koje prikupljamo, koristimo i obrađujemo. Nadalje, ispitanici su putem ove izjave o zaštiti podataka obaviješteni o pravima na koja imaju pravo.

Kao voditelj obrade, Uzin Utz Hrvatska d.o.o. je proveo brojne tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurao što potpuniju zaštitu osobnih podataka koji se obrađuju putem ove web stranice. Međutim, prijenos podataka putem interneta može u načelu imati sigurnosne nedostatke, tako da apsolutna zaštita možda nije zajamčena. Iz tog razloga, svaki subjekt podataka slobodan je prenijeti nam osobne podatke putem alternativnih sredstava, npr. putem telefona.

1. Definicije

Izjava o zaštiti podataka Uzin Utz Hrvatska d.o.o. temelji se na uvjetima koje koristi europski zakonodavac za donošenje Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Naša izjava o zaštiti podataka treba biti čitka i razumljiva široj javnosti, kao i našim klijentima i poslovnim partnerima. Kako bismo to osigurali, prvo bismo željeli objasniti korištenu terminologiju.

U ovoj izjavi o zaštiti podataka koristimo, između ostalog, sljedeće pojmove:

a) Osobni podaci

Osobni podaci označavaju sve informacije koje se odnose na identificiranu fizičku osobu ili osobu koja se može identificirati („ispitanik”). Fizička osoba koja se može identificirati je ona koja se može identificirati, izravno ili neizravno, posebno upućivanjem na identifikator kao što je ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili na jedan ili više čimbenika specifičnih za fizičko, fiziološko, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet te fizičke osobe.

b) Ispitanik

Ispitanik je svaka fizička osoba koja je identificirana ili se može identificirati, čije osobne podatke obrađuje voditelj obrade odgovoran za obradu.

c) Obrada

Obrada je bilo koja radnja ili skup operacija koje se izvode na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim sredstvima ili ne, kao što su prikupljanje, snimanje, organiziranje, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, dohvaćanje, konzultacija, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili drugim načinom stavljanja na raspolaganje, usklađivanjem ili kombinacijom, ograničavanjem, brisanjem ili uništavanjem.

d) Ograničenje obrade

Ograničenje obrade je označavanje pohranjenih osobnih podataka s ciljem ograničavanja njihove obrade u budućnosti.

e) Profiliranje

Profiliranje znači svaki oblik automatizirane obrade osobnih podataka koji se sastoji od korištenja osobnih podataka za procjenu određenih osobnih aspekata koji se odnose na fizičku osobu, posebno za analizu ili predviđanje aspekata koji se tiču radnog učinka te fizičke osobe, ekonomske situacije, zdravlja, osobnih preferencija , interese, pouzdanost, ponašanje, lokaciju ili kretanje.

f) Pseudonimizacija

Pseudonimizacija je obrada osobnih podataka na takav način da se osobni podaci više ne mogu pripisati određenom nositelju podataka bez korištenja dodatnih informacija, pod uvjetom da se te dodatne informacije čuvaju odvojeno i podliježu tehničkim i organizacijskim mjerama kako bi se osiguralo da se osobni podaci ne pripisuju identificiranoj fizičkoj osobi ili osobi koju je moguće identificirati.

g) Kontrolor ili voditelj obrade odgovoran za obradu

Kontrolor ili voditelj obrade odgovoran za obradu je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samostalno ili zajedno s drugima utvrđuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka; ako su svrhe i sredstva takve obrade određeni pravom Unije ili pravom države članice, voditelj obrade ili posebni kriteriji za njegovo imenovanje mogu biti predviđeni pravom Unije ili pravom države članice.

h) Procesor

Izvršitelj obrade je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade.

i) Primatelj

Primatelj je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo kojem se osobni podaci otkrivaju, bilo treća strana ili ne. Međutim, javna tijela koja mogu primiti osobne podatke u okviru određenog upita u skladu s pravom Unije ili države članice ne smatraju se primateljima; obrada tih podataka od strane tih javnih tijela mora biti u skladu s primjenjivim pravilima o zaštiti podataka u skladu sa svrhom obrade.

j) Treća strana

Treća strana je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili tijelo koje nije nositelj podataka, voditelj obrade, izvršitelj obrade i osobe koje su pod izravnim ovlaštenjima voditelja obrade ili izvršitelja obrade ovlaštene za obradu osobnih podataka.

k) Privola

Privola ispitanika je svaka slobodno dana, konkretna, informirana i nedvosmislena oznaka želja ispitanika kojom on ili ona, izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom, označava pristanak na obradu osobnih podataka koji se na njega odnose.

2. Naziv i adresa kontrolora

Voditelj obrade za potrebe Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR), drugih zakona o zaštiti podataka koji se primjenjuju u državama članicama Europske unije i drugih odredbi vezanih uz zaštitu podataka je:

Uzin Utz Hrvatska d.o.o.
Trgovačka 6,
10000 Zagreb
Hrvatska

Phone: +381 1 2498 215

Email: sales.hr(at)uzin-utz.com
Website: www.uzin-utz.com

3. Ime i adresa službenika za zaštitu podataka

Službenik za zaštitu podataka voditelja obrade je:

Danijel Kulić
Uzin Utz Hrvatska d.o.o.
Trgovačka 6
10000 Zagreb
Hrvatska

Phone: +385 1 2498 214

Email: danijel.kulic(at)uzin-utz.com
Website: www.hr.uzin-utz.com

Svaki nositelj podataka može se u bilo kojem trenutku izravno obratiti našem službeniku za zaštitu podataka sa svim pitanjima i prijedlozima u vezi sa zaštitom podataka.

4. KOLAČIĆI

Internetske stranice Uzin Utz Hrvatska d.o.o. koriste kolačiće. Kolačići su tekstualne datoteke koje se pohranjuju u računalni sustav putem internetskog preglednika.

Mnoge internetske stranice i poslužitelji koriste kolačiće. Mnogi kolačići sadrže takozvani ID kolačića. ID kolačića je jedinstveni identifikator kolačića. Sastoji se od znakovnog niza putem kojeg se internetske stranice i poslužitelji mogu dodijeliti određenom internetskom pregledniku u kojem je kolačić pohranjen. To omogućuje posjećenim internetskim stranicama i poslužiteljima da razlikuju pojedinačni preglednik subjekta podataka od drugih internetskih preglednika koji sadrže druge kolačiće. Određeni internetski preglednik može se prepoznati i identificirati pomoću jedinstvenog ID-a kolačića.

Pomoću kolačića informacije i ponude na našoj web stranici mogu se optimizirati imajući na umu korisnika. Kolačići nam omogućuju, kao što je prethodno spomenuto, da prepoznamo korisnike naše web stranice. Svrha ovog prepoznavanja je olakšati korisnicima korištenje naše web stranice. Korisnik web stranice koji koristi kolačiće, npr. ne mora unositi pristupne podatke prilikom svakog pristupa web stranici, jer to preuzima web stranica, a kolačić se na taj način pohranjuje u računalni sustav korisnika. Drugi primjer je kolačić košarice za kupnju u online trgovini. Internetska trgovina pamti artikle koje je kupac stavio u virtualnu košaricu putem kolačića.

Ispitanik može u bilo kojem trenutku spriječiti postavljanje kolačića putem naše web stranice pomoću odgovarajuće postavke korištenog internetskog preglednika i na taj način može trajno uskratiti postavljanje kolačića. Nadalje, već postavljeni kolačići mogu se obrisati u bilo kojem trenutku putem internetskog preglednika ili drugih softverskih programa. To je moguće u svim popularnim internetskim preglednicima. Ako ispitanik deaktivira postavku kolačića u korištenom internetskom pregledniku, sve funkcije naše web stranice možda neće biti u potpunosti upotrebljive.
 

5. Google analitika

Ako ste dali svoj pristanak, ova web stranica koristi Google Analytics 4, uslugu web analitike koju pruža Google LLC. Odgovorna strana za korisnike u EU/EEA i Švicarskoj je Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irska ("Google").

Opseg obrade

Google Analytics koristi kolačiće koji omogućuju analizu vašeg korištenja naših web stranica. Podaci prikupljeni pomoću kolačića o vašem korištenju ove web stranice općenito se prenose na Google poslužitelj u SAD-u i tamo se pohranjuju.

Google Analytics 4 ima anonimizaciju IP adrese omogućenu prema zadanim postavkama. Zbog anonimizacije IP-a, Google će vašu IP adresu skratiti unutar država članica Europske unije ili u drugim državama potpisnicama Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru. Samo u iznimnim slučajevima puna IP adresa će se prenijeti na Googleov poslužitelj u SAD-u i tamo skratiti. Prema Googleu, IP adresa koju prenosi vaš preglednik kao dio Google Analyticsa neće se spojiti s drugim Google podacima.

Tijekom vaše posjete web stranici, vaše korisničko ponašanje se bilježi u obliku "događaja". Događaji mogu biti:

 • Pregledi stranica
 • Prvi posjet web stranici
 • Početak sesije
 • Vaš "put klika", interakcija s web stranicom
 • Pomicanje (kad god se korisnik pomakne na dno stranice (90%))
 • klikovi na vanjske poveznice
 • interni upiti za pretraživanje
 • interakcija s video zapisima
 • preuzimanja datoteka
 • viđeni / kliknuti oglasi
 • postavke jezika

Također snimljeno:

 • Vaša približna lokacija (regija)
 • Vaša IP adresa (u skraćenom obliku)
 • tehničke informacije o vašem pregledniku i krajnjim uređajima koje koristite (npr. postavka jezika, razlučivost zaslona)
 • vaš davatelj internetskih usluga
 • URL preporuke (preko koje web stranice/medija za oglašavanje ste došli na ovu web stranicu)

Svrhe obrade

U ime operatera ove web stranice, Google će koristiti ove podatke za procjenu vaše upotrebe web stranice pod pseudonimom i za sastavljanje izvješća o aktivnostima na web stranici. Izvješća koja pruža Google Analytics služe za analizu izvedbe naše web stranice i uspjeha naših marketinških kampanja.

Primatelji

Primatelji podataka su/mogu biti:

 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska (kao izvršitelj obrade prema čl. 28 DSGVO).
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, SAD
 • Alphabet Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, SAD

Ne može se isključiti mogućnost pristupa američkih vlasti podacima koje Google pohranjuje.

Transfer u treću zemlju

U slučaju da se podaci obrađuju izvan EU/EEA i ne postoji razina zaštite podataka koja odgovara europskom standardu, s pružateljem usluge sklopili smo ugovorne klauzule EU standarda za uspostavljanje odgovarajuće razine zaštite podataka. Matična tvrtka Google Ireland, Google LLC, nalazi se u Kaliforniji, SAD. Ne može se isključiti prijenos podataka u SAD i pristup američkih vlasti podacima koje Google pohranjuje. SAD se trenutno smatra trećom zemljom iz perspektive zaštite podataka. Tamo nemate ista prava kao unutar EU/EEA. Možda nemate pravo na pravne lijekove protiv pristupa vlasti.

Vrijeme čuvanja

Podaci koje smo poslali i povezani s kolačićima automatski se brišu nakon 14 mjeseca. Brisanje podataka kojima je istekao rok čuvanja događa se automatski jednom mjesečno.

Pravna osnova

Pravna osnova za ovu obradu podataka je vaš pristanak u skladu s čl. 6. st. 1. p. 1. lit. a GDPR.

Opoziv

Svoj pristanak možete opozvati u bilo kojem trenutku s učinkom za budućnost. Zakonitost obrade koja se provodi na temelju privole do opoziva ostaje nepromijenjena.

Također možete spriječiti pohranjivanje kolačića od samog početka odgovarajućim podešavanjem softvera preglednika. Međutim, ako konfigurirate svoj preglednik da odbija sve kolačiće, to može rezultirati ograničenjem funkcionalnosti na ovoj i drugim web stranicama. Osim toga, možete spriječiti Google prikupljanje podataka koje generira kolačić i koji se odnose na vašu upotrebu web stranice (uključujući vašu IP adresu) i obradu tih podataka od strane Googlea,

a. nedavanje vašeg pristanka na postavljanje kolačića ili
b. preuzimanje i instaliranje dodatka za preglednik za onemogućavanje Google Analytics OVDJE.

Za više informacija o uvjetima korištenja usluge Google Analytics i Googleovoj politici privatnosti posjetite https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/ i https://policies.google.com/?hl=hr
 

6. Prikupljanje općih podataka i informacija

Web stranica Uzin Utz Hrvatska d.o.o. prikuplja niz općih podataka i informacija kada subjekt podataka ili automatizirani sustav pozove web stranicu. Ovi opći podaci i informacije pohranjuju se u datotekama dnevnika poslužitelja. Prikupljeni mogu biti (1) vrste i verzije preglednika koji se koriste, (2) operativni sustav koji koristi sustav koji pristupa, (3) web stranica s koje sustav pristupa dolazi do naše web stranice (takozvani refereri), (4) pod -web stranice, (5) datum i vrijeme pristupa internetskoj stranici, (6) adresu internetskog protokola (IP adresa), (7) pružatelja internetskih usluga sustava koji pristupa, i (8) sve druge slične podatke i informacije koje se mogu koristiti u slučaju napada na naše sustave informacijske tehnologije.

Koristeći ove općenite podatke i informacije, Uzin Utz Hrvatska d.o.o. ne donosi nikakve zaključke o subjektu podataka. Umjesto toga, ove su informacije potrebne za (1) ispravnu isporuku sadržaja naše web stranice, (2) optimizaciju sadržaja naše web stranice kao i njegovu reklamu, (3) osiguranje dugoročne održivosti naših sustava informacijske tehnologije i tehnologije web stranice , i (4) pružiti tijelima za provođenje zakona informacije potrebne za kazneni progon u slučaju kibernetičkog napada. Stoga Uzin Utz Hrvatska d.o.o. statistički analizira anonimno prikupljene podatke i informacije, s ciljem povećanja zaštite podataka i sigurnosti podataka našeg poduzeća te osiguravanja optimalne razine zaštite osobnih podataka koje obrađujemo. Anonimni podaci log datoteka poslužitelja pohranjuju se odvojeno od svih osobnih podataka koje je dostavio subjekt podataka.


7. DOCUSIGN

Používáme platformu pro správu transakcí DocuSign. Poskytovatelem služby je americká společnost DocuSign, inc., 221 Main Street Suite 1000 San Francisco, CA 94105. USA.

Při odesílání dokumentů do služby DocuSign od vás shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje. Za účelem zajištění a zdokumentování podpisu v souladu s právními předpisy, jakož i platného uzavření smlouvy, jsou zpravidla zpracovávány následující údaje - v závislosti na příslušné formě podpisu:

 • Jméno, uživatelské jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo a poštovní adresa jednajících osob.
 • Dokumentace činností a změn stavu včetně data a času (např. odeslání, podpis, odmítnutí, předání, zrušení).
 • Typ podpisu a použitá metoda ověřování
 • Metadata o transakci, historii dokumentu a subjektu
 • Systémové informace, jako jsou IP adresy, případně i další online identifikátory a údaje o poloze.

Při poskytování služby DocuSign mohou být osobní údaje zpracovávány zpracovateli se sídlem v USA (např. v souvislosti se službami podpory nebo přenosem údajů o transakcích).

Rádi bychom upozornili, že USA nejsou bezpečnou třetí zemí ve smyslu právních předpisů EU o ochraně údajů. Americké společnosti mohou být povinny předat osobní údaje bezpečnostním orgánům, aniž byste proti tomu mohli jako subjekt údajů podniknout právní kroky. Nelze proto vyloučit, že americké orgány (např. zpravodajské služby) mohou zpracovávat, vyhodnocovat a trvale uchovávat vaše údaje umístěné na serverech pro účely sledování. Na tyto činnosti zpracování nemáme žádný vliv.

Společnost DocuSign zajišťuje odpovídající záruky pro předávání požadované podle čl. 46 odst. 1 DSGVO prostřednictvím úředně schválených závazných interních předpisů o ochraně osobních údajů (tzv. závazných podnikových pravidel - BCR) v souladu s čl. 46 II b) ve spojení s čl. 47 DSGVO. Aktuálně platná Závazná podniková pravidla společnosti DocuSign naleznete na adrese: https://www.docusign.com/trust/privacy/binding-corporate-rules.

Další informace o ochraně údajů ve společnosti DocuSign naleznete na adrese: https://www.docusign.com/privacy.

Vaše údaje budou z našich systémů vymazány, jakmile již nebudou potřebné k naplnění účelu, pro který byly shromážděny.

Používání služby DocuSign slouží oprávněnému zájmu formálně zjednodušit a urychlit proces právního podepisování dokumentů pomocí elektronického podpisu. Právním základem pro prvotní zpracování osobních údajů je proto čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO.

Pokud se jako smluvní strana elektronicky podepisujete sami prostřednictvím služby DocuSign, dáváte souhlas s elektronickým podpisem prostřednictvím služby DocuSign. Právním základem pro toto zpracování je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) DSGVO. Použití DocuSign není povinné a stále je možné podepsat se i klasicky.

Dokument podepsaný prostřednictvím DocuSign je pravidelně podkladem pro dodání zboží nebo poskytnutí jiné služby či protiplnění; další nezbytné zpracování je pak založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b) DSGVO.


8. Pretplata na naše biltene

Na web stranici Uzin Utz Hrvatska d.o.o. korisnici imaju priliku pretplatiti se na newsletter našeg poduzeća. Maska za unos koja se koristi u tu svrhu određuje koji se osobni podaci prenose, kao i kada je newsletter naručen od kontrolora.

Uzin Utz Hrvatska d.o.o. svoje kupce i poslovne partnere redovito informira putem newslettera o ponudama za poduzeća. Subjekt podataka može primati bilten poduzeća samo ako (1) nositelj podataka ima važeću adresu e-pošte i (2) se registrira za slanje biltena. E-pošta potvrde bit će poslana na adresu e-pošte koju je nositelj podataka registrirao prvi put za slanje newslettera, iz pravnih razloga, u postupku dvostrukog uključivanja. Ova potvrdna e-pošta koristi se za dokazivanje je li vlasnik adrese e-pošte kao nositelj podataka ovlašten za primanje newslettera.

Tijekom registracije za newsletter također pohranjujemo IP adresu računalnog sustava koju je dodijelio pružatelj internetskih usluga (ISP) i koristi nositelj podataka u trenutku registracije, kao i datum i vrijeme registracije. Prikupljanje ovih podataka nužno je kako bi se kasnije razumjela (eventualna) zlouporaba e-mail adrese nositelja podataka, te stoga služi u svrhu pravne zaštite voditelja obrade.

Osobni podaci prikupljeni u sklopu registracije za newsletter koristit će se samo za slanje našeg newslettera. Dodatno, pretplatnici na newsletter mogu biti obaviješteni putem e-maila, sve dok je to potrebno za rad newsletter usluge ili dotičnu registraciju, jer to može biti slučaj u slučaju izmjena newsletter ponude, ili u slučaju promjene tehničkih okolnosti. Neće biti prijenosa osobnih podataka koje prikuplja newsletter usluga trećim stranama. Ispitanik može prekinuti pretplatu na naš newsletter u bilo kojem trenutku. Suglasnost za pohranu osobnih podataka, koju je nositelj podataka dao za slanje newslettera, može se opozvati u bilo kojem trenutku. U svrhu opoziva privole, odgovarajuća poveznica nalazi se u svakom newsletteru. Također je moguće u bilo kojem trenutku odjaviti pretplatu na newsletter izravno na web stranici voditelja obrade ili to priopćiti voditelju obrade na drugi način.
 

9. Praćenje biltena

Newsletter Uzin Utz Hrvatska d.o.o. sadrži takozvane piksele za praćenje. Piksel za praćenje je minijaturna grafika ugrađena u takve e-poruke, koje se šalju u HTML formatu kako bi se omogućilo snimanje i analiza datoteke dnevnika. To omogućuje statističku analizu uspjeha ili neuspjeha online marketinških kampanja.

Na temelju ugrađenog piksela za praćenje, Uzin Utz Hrvatska d.o.o. može vidjeti je li i kada ispitanik otvorio e-poštu i koje su poveznice u e-pošti pozvali subjekti podataka.

Takve osobne podatke prikupljene u pikselima za praćenje sadržanim u newsletterima voditelj obrade pohranjuje i analizira kako bi optimizirao otpremu newslettera, kao i kako bi sadržaj budućih newslettera još bolje prilagodio interesima nositelja podataka. Ovi osobni podaci neće biti proslijeđeni trećim stranama. Ispitanici u svakom trenutku imaju pravo opozvati odgovarajuću odvojenu izjavu o privoli izdanu putem postupka dvostrukog pristanka. Nakon opoziva, voditelj obrade će te osobne podatke izbrisati. Uzin Utz Hrvatska d.o.o. odustajanje od primanja newslettera automatski smatra opozivom.


10. Mogućnost kontakta putem web stranice

Web stranica Uzin Utz Hrvatska d.o.o. sadrži informacije koje omogućuju brz elektronički kontakt s našim poduzećem, kao i izravnu komunikaciju s nama, što uključuje i opću adresu tzv. elektroničke pošte (e-mail adrese). Ako nositelj podataka kontaktira voditelja obrade putem e-maila ili putem obrasca za kontakt, osobni podaci koje nosi nositelj podataka automatski se pohranjuju. Takvi osobni podaci koje nositelj podataka dobrovoljno prenosi voditelju obrade pohranjuju se u svrhu obrade ili kontaktiranja nositelja podataka. Ne postoji prijenos ovih osobnih podataka trećim stranama.


11. Rutinsko brisanje i blokiranje osobnih podataka

Voditelj obrade će obrađivati i čuvati osobne podatke ispitanika samo u razdoblju potrebnom za postizanje svrhe pohrane, ili u onoj mjeri u kojoj je to dopušteno od strane europskog zakonodavca ili drugih zakonodavaca u zakonima ili propisima kojima podliježe voditelj obrade.

Ako svrha pohrane nije primjenjiva ili ako istekne razdoblje pohrane koje je propisao europski zakonodavac ili drugi nadležni zakonodavac, osobni podaci se rutinski blokiraju ili brišu u skladu sa zakonskim zahtjevima.
 

12. Prava nositelja podataka

a) Pravo na potvrdu

Svaki nositelj podataka ima pravo koje mu je dodijelio europski zakonodavac da od voditelja obrade dobije potvrdu o tome obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega ili ne. Ako nositelj podataka želi iskoristiti ovo pravo potvrde, on ili ona mogu u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika voditelja obrade.

b) Pravo pristupa

Svaki nositelj podataka ima pravo koje mu je dodijelio europski zakonodavac da od voditelja obrade u bilo kojem trenutku dobije besplatne informacije o svojim osobnim podacima koji su pohranjeni i kopiju tih informacija. Nadalje, europske direktive i propisi daju subjektu podataka pristup sljedećim informacijama:

Nadalje, nositelj podataka ima pravo dobiti informaciju o tome prenose li se osobni podaci u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju. U tom slučaju ispitanik ima pravo biti obaviješten o odgovarajućim zaštitnim mjerama u vezi s prijenosom.

Ako nositelj podataka želi iskoristiti ovo pravo pristupa, on ili ona mogu u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika voditelja obrade.

 • svrhe obrade;
 • kategorije dotičnih osobnih podataka;
 • primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će biti  otkriveni, posebno primateljima u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama;
 • gdje je moguće, predviđeno razdoblje za koje će osobni podaci biti pohranjeni, ili, ako nije moguće, kriteriji koji se koriste za određivanje tog razdoblja;
 • postojanje prava zahtijevati od voditelja obrade ispravak ili brisanje osobnih podataka, odnosno ograničenje obrade osobnih podataka koji se odnose na nositelja podataka, ili prigovoriti takvoj obradi;
 • postojanje prava na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu;
 • ako se osobni podaci ne prikupljaju od nositelja podataka, sve dostupne informacije o njihovom izvoru;
 • postojanje automatiziranog donošenja odluka, uključujući profiliranje, navedeno u članku 22. stavcima 1. i 4. GDPR-a i, barem u tim slučajevima, smislene informacije o uključenoj logici, kao i značaju i predviđenim posljedicama takve obrade za subjekta podataka.

c) Pravo na ispravak

Svaki ispitanik ima pravo koje mu je dodijelio europski zakonodavac da bez nepotrebnog odgađanja od voditelja obrade zatraži ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega ili nju odnose. Uzimajući u obzir svrhe obrade, ispitanik ima pravo na dopunu nepotpunih osobnih podataka, uključujući i davanjem dopunske izjave.

Ako ispitanik želi iskoristiti ovo pravo na ispravak, on ili ona mogu u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika voditelja obrade.

d) Pravo na brisanje (pravo na zaborav)

Svaki nositelj podataka ima pravo koje mu je dodijelio europski zakonodavac od voditelja obrade bez nepotrebnog odgađanja ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose, a voditelj obrade ima obvezu brisanja osobnih podataka bez nepotrebnog odgađanja ako postoji jedna od sljedećih osnova: primjenjuje se, sve dok obrada nije potrebna:

Ako postoji jedan od gore navedenih razloga, a nositelj podataka želi zatražiti brisanje osobnih podataka pohranjenih od strane Uzin Utz Hrvatska d.o.o., on ili ona mogu u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika voditelja obrade. Zaposlenik Uzin Utz Hrvatska d.o.o. promptno će osigurati da se zahtjev za brisanjem odmah ispuni.

Ako je voditelj obrade objavio osobne podatke i dužan je u skladu s člankom 17. stavkom 1. izbrisati osobne podatke, voditelj obrade, uzimajući u obzir dostupnu tehnologiju i troškove implementacije, poduzet će razumne korake, uključujući tehničke mjere, kako bi obavijestio druge kontrolori koji obrađuju osobne podatke od kojih je ispitanik zatražio brisanje svih poveznica ili kopija ili replikacija tih osobnih podataka od strane tih kontrolora, ako obrada nije potrebna. Djelatnici Uzin Utz Hrvatska d.o.o. će organizirati potrebne mjere u pojedinačnim slučajevima.

 • Osobni podaci više nisu potrebni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni.
 • Subjekt podataka povlači privolu na kojoj se obrada temelji prema točki (a) članka 6. stavka 1. GDPR-a ili točke (a) članka 9. stavka 2. GDPR-a, i ako ne postoji druga pravna tlo za preradu.
 • Ispitanik se protivi obradi u skladu s člankom 21. stavkom 1. GDPR-a i ne postoje prevladavajući legitimni razlozi za obradu ili se ispitanik protivi obradi u skladu s člankom 21. stavkom 2. GDPR-a.
 • Osobni podaci su nezakonito obrađeni.
 • Osobni podaci moraju se izbrisati radi usklađivanja sa zakonskom obvezom u pravu Unije ili države članice kojoj podliježe voditelj obrade.
 • Osobni podaci prikupljeni su u vezi s ponudom usluga informacijskog društva iz članka 8. stavka 1. GDPR-a.

e) Pravo na ograničenje obrade

Svaki ispitanik ima pravo koje mu je dodijelio europski zakonodavac da od voditelja obrade zatraži ograničenje obrade kada se primjenjuje jedno od sljedećeg:

Ako je ispunjen jedan od gore navedenih uvjeta, a nositelj podataka želi zatražiti ograničenje obrade osobnih podataka pohranjenih od strane Uzin Utz Hrvatska d.o.o., on ili ona mogu u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika voditelja obrade. Zaposlenik Uzin Utz Hrvatska d.o.o. će organizirati ograničenje obrade.

 • Ispitanik osporava točnost osobnih podataka, za razdoblje koje voditelju obrade omogućuje provjeru točnosti osobnih podataka.
 • Obrada je nezakonita i ispitanik se protivi brisanju osobnih podataka i umjesto toga zahtijeva ograničenje njihove upotrebe.
 • Voditelj obrade više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali su oni potrebni subjektu podataka za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.
 • Ispitanik se usprotivio obradi u skladu s člankom 21. stavkom 1. GDPR-a čekajući provjeru nadjačavaju li legitimni razlozi voditelja obrade one nositelja podataka.

f) Pravo na prenosivost podataka

Svaki nositelj podataka ima pravo koje mu je dodijelio europski zakonodavac da primi osobne podatke koji se odnose na njega, a koji su dostavljeni voditelju obrade, u strukturiranom, uobičajeno korištenom i strojno čitljivom formatu. On ili ona ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja od strane voditelja obrade kojem su osobni podaci dostavljeni, sve dok se obrada temelji na privoli u skladu s točkom (a) članka 6. stavka 1. GDPR-a ili točke (a) članka 9. stavka 2. GDPR-a ili na ugovor u skladu s točkom (b) članka 6. stavka 1. GDPR-a, a obrada se provodi automatiziranim sredstvima, sve dok obrada nije potrebna za obavljanje zadaće koja se provodi u javnom interesu ili u izvršavanju službenih ovlasti dodijeljenih voditelju obrade.

Nadalje, u ostvarivanju svog prava na prenosivost podataka u skladu s člankom 20. stavkom 1. GDPR-a, ispitanik ima pravo na prijenos osobnih podataka izravno od jednog voditelja obrade drugom, kada je to tehnički izvedivo i kada to ne čini negativno utjecati na prava i slobode drugih.

Kako bi ostvario pravo na prenosivost podataka, nositelj podataka može u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika Uzin Utz Hrvatska d.o.o.

g) Pravo na prigovor

Svaki nositelj podataka ima pravo koje mu je dodijelio europski zakonodavac da u bilo kojem trenutku uloži prigovor, na temelju svoje posebne situacije, na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega ili nju, a koja se temelji na točki (e) ili (f ) članka 6. stavka 1. GDPR-a. To se također odnosi na profiliranje temeljeno na ovim odredbama.

Uzin Utz Hrvatska d.o.o. više neće obrađivati osobne podatke u slučaju prigovora, osim ako ne možemo dokazati uvjerljive legitimne razloge za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika, ili za uspostavu, provedbu ili obranu pravni zahtjevi.

Ako Uzin Utz Hrvatska d.o.o. obrađuje osobne podatke za potrebe izravnog marketinga, nositelj podataka ima pravo u bilo kojem trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se na njega odnose za takav marketing. Ovo se odnosi na profiliranje u mjeri u kojoj je povezano s takvim izravnim marketingom. Ako se nositelj podataka protivi Uzin Utz Hrvatska d.o.o. obradi u svrhe izravnog marketinga, Uzin Utz Hrvatska d.o.o. više neće obrađivati osobne podatke u te svrhe.

Osim toga, nositelj podataka ima pravo, na temelju njegove ili njezine posebne situacije, prigovoriti obradi osobnih podataka koji se odnose na njega ili nju od strane Uzin Utz Hrvatska d.o.o. u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe sukladno članku 89. stavak 1. GDPR-a, osim ako je obrada nužna za obavljanje zadatka koji se provodi iz razloga javnog interesa.

Kako bi ostvario pravo na prigovor, ispitanik se može obratiti bilo kojem zaposleniku Uzin Utz Hrvatska d.o.o. Osim toga, ispitanik je slobodan u kontekstu korištenja usluga informacijskog društva, i bez obzira na Direktivu 2002/58/EZ, koristiti svoje pravo na prigovor automatiziranim sredstvima koristeći tehničke specifikacije.

h) Automatizirano individualno donošenje odluka, uključujući profiliranje

Svaki nositelj podataka ima pravo koje mu je dodijelio europski zakonodavac da ne podliježe odluci koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući profiliranje, koja proizvodi pravne učinke u vezi s njim ili njom ili na sličan način značajno utječe na njega ili nju, sve dok odluka (1) nije potrebno za sklapanje ili provedbu ugovora između ispitanika i voditelja obrade podataka ili (2) nije dopušteno pravom Unije ili države članice kojem voditelj obrade podliježe i koje također postavlja poduzeti odgovarajuće mjere za zaštitu prava i sloboda i legitimnih interesa ispitanika, ili (3) se ne temelji na izričitom pristanku ispitanika.

Ako je odluka (1) potrebna za sklapanje ili provedbu ugovora između ispitanika i voditelja obrade podataka ili (2) se temelji na izričitom pristanku ispitanika, Uzin Utz Hrvatska d.o.o. će provesti odgovarajuće mjere zaštititi prava i slobode i legitimne interese ispitanika, barem pravo na ljudsku intervenciju od strane voditelja obrade, da izrazi svoje stajalište i ospori odluku.

Ako nositelj podataka želi ostvariti prava vezana uz automatizirano individualno donošenje odluka, on ili ona mogu u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika Uzin Utz Hrvatska d.o.o.

i) Pravo na povlačenje privole za zaštitu podataka

Svaki nositelj podataka ima pravo koje mu je dodijelio europski zakonodavac da u bilo kojem trenutku povuče svoj pristanak za obradu svojih osobnih podataka.

Ako nositelj podataka želi iskoristiti pravo na povlačenje privole, može se u bilo kojem trenutku obratiti bilo kojem zaposleniku Uzin Utz Hrvatska d.o.o.


13. Zaštita podataka za prijave i procedure prijave

Voditelj obrade prikuplja i obrađuje osobne podatke podnositelja zahtjeva u svrhu obrade postupka prijave. Obrada se također može provesti elektroničkim putem. To je osobito slučaj ako podnositelj zahtjeva kontroloru dostavi odgovarajuću dokumentaciju za prijavu putem elektroničke pošte ili putem web obrasca na web stranici. Ukoliko voditelj obrade sa kandidatom sklopi ugovor o radu, dostavljeni podaci će se čuvati u svrhu obrade radnog odnosa u skladu sa zakonskim odredbama. Ako voditelj obrade s podnositeljem zahtjeva nije sklopio ugovor o radu, prijavna dokumentacija automatski se briše dva mjeseca nakon obavijesti o odluci o odbijanju, pod uvjetom da nikakvi drugi legitimni interesi voditelja obrade nisu u suprotnosti s brisanjem.
 

14. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i korištenju Facebooka

Na ovoj web stranici kontrolor ima integrirane komponente poduzeća Facebook. Facebook je društvena mreža.

Društvena mreža je mjesto za društvene sastanke na Internetu, internetska zajednica, koja korisnicima obično omogućuje međusobnu komunikaciju i interakciju u virtualnom prostoru. Društvena mreža može poslužiti kao platforma za razmjenu mišljenja i iskustava ili omogućiti Internet zajednici da pruži osobne ili poslovne informacije. Facebook korisnicima društvenih mreža omogućuje stvaranje privatnih profila, učitavanje fotografija i umrežavanje putem zahtjeva za prijateljstvo.

Operativna tvrtka Facebooka je Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Sjedinjene Države. Ako osoba živi izvan Sjedinjenih Država ili Kanade, voditelj obrade je Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska.

Svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove internetske stranice, kojom upravlja voditelj obrade i u koju je integrirana Facebook komponenta (Facebook dodaci), web preglednik na sustavu informacijske tehnologije nositelja podataka je automatski pozvan da preuzme prikaz odgovarajuće Facebook komponente s Facebooka putem Facebook komponente. Pregledu svih Facebookovih dodataka može se pristupiti pod https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Tijekom ovog tehničkog postupka, Facebook je svjestan koje je određene podstranice naše web stranice posjetio subjekt podataka.

Ako je subjekt podataka u isto vrijeme prijavljen na Facebooku, Facebook otkriva sa svakim pozivom na našu web stranicu od strane subjekta podataka—i tijekom cijelog trajanja njihovog boravka na našoj internet stranici—koju specifičnu podstranicu našeg interneta stranicu je posjetio subjekt podataka. Ove se informacije prikupljaju putem Facebook komponente i povezuju s odgovarajućim Facebook računom nositelja podataka. Ako subjekt podataka klikne na jedan od Facebook gumba integriranih u našu web stranicu, npr. gumb "Sviđa mi se", ili ako ispitanik podnese komentar, tada Facebook povezuje ove informacije s osobnim Facebook korisničkim računom subjekta podataka i pohranjuje osobne podatke.

Facebook uvijek putem Facebook komponente prima informacije o posjeti našoj web stranici od strane subjekta podataka, kad god je subjekt podataka u isto vrijeme prijavljen na Facebooku tijekom vremena poziva na našu web stranicu. To se događa neovisno o tome klikne li subjekt podataka na Facebook komponentu ili ne. Ako takav prijenos informacija Facebooku nije poželjan za nositelja podataka, on ili ona to mogu spriječiti odjavom sa svog Facebook računa prije nego što se izvrši poziv na našu web stranicu.

Smjernice za zaštitu podataka koje je objavio Facebook, a koje su dostupne na https://www.facebook.com/privacy/policy/, pružaju informacije o prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka od strane Facebooka. Osim toga, tamo je objašnjeno koje opcije postavki Facebook nudi za zaštitu privatnosti nositelja podataka. Osim toga, dostupne su različite mogućnosti konfiguracije kako bi se omogućilo uklanjanje prijenosa podataka na Facebook. Ispitanik može koristiti ove aplikacije za uklanjanje prijenosa podataka na Facebook.


15. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i korištenju Instagrama

Na ovoj web stranici kontrolor ima integrirane komponente usluge Instagram. Instagram je usluga koja se može kvalificirati kao audiovizualna platforma koja korisnicima omogućuje dijeljenje fotografija i videa, kao i širenje takvih podataka na drugim društvenim mrežama.

Operativna tvrtka za usluge koje nudi Instagram je Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irska.

Svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove internetske stranice, kojom upravlja voditelj obrade i na kojoj je integrirana Instagram komponenta (gumb Insta), automatski se traži internetski preglednik u sustavu informacijske tehnologije nositelja podataka preuzimanje prikaza odgovarajuće Instagram komponente Instagrama. Tijekom ovog tehničkog postupka, Instagram postaje svjestan koju je podstranicu naše web stranice posjetio nositelj podataka.

Ako je nositelj podataka u isto vrijeme prijavljen na Instagramu, Instagram otkriva sa svakim pozivom na našu web stranicu od strane subjekta podataka—i tijekom cijelog trajanja njihovog boravka na našoj internetskoj stranici—koju specifičnu podstranicu naše internet stranice je posjetio subjekt podataka. Ovi se podaci prikupljaju putem Instagram komponente i povezani su s odgovarajućim Instagram računom nositelja podataka. Ako ispitanik klikne na jedan od Instagram gumba integriranih na našoj web stranici, tada Instagram povezuje ove informacije s osobnim Instagram korisničkim računom subjekta podataka i pohranjuje osobne podatke.

Instagram prima informacije putem Instagram komponente da je ispitanik posjetio našu web stranicu pod uvjetom da je ispitanik prijavljen na Instagramu u trenutku poziva na našu web stranicu. To se događa bez obzira klikne li osoba gumb Instagrama ili ne. Ako takav prijenos informacija na Instagram nije poželjan za nositelja podataka, on ili ona to mogu spriječiti odjavom sa svog Instagram računa prije nego što se izvrši poziv na našu web stranicu.

Dodatne informacije i primjenjive odredbe o zaštiti podataka Instagrama mogu se pronaći na https://privacycenter.instagram.com/.
 

16. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i korištenju Xinga

Na ovoj web stranici kontroler ima integrirane komponente XING-a. XING je internetska društvena mreža koja korisnicima omogućuje povezivanje s postojećim poslovnim kontaktima i stvaranje novih poslovnih kontakata. Pojedinačni korisnici mogu stvoriti svoj osobni profil na XING-u. Tvrtke mogu, npr. izradite profile tvrtki ili objavite poslove na XING-u.

Operativna tvrtka XING-a je XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Njemačka.

Svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove internetske stranice, kojom upravlja voditelj obrade i na kojoj je integrirana XING komponenta (XING plug-in), internetski preglednik na sustavu informacijske tehnologije nositelja podataka  automatski se traži preuzimanje prikaza odgovarajuće XING komponente XING-a. Daljnjim informacijama o XING plug-inu može se pristupiti na https://dev.xing.com/plugins. Tijekom ovog tehničkog postupka, XING stječe saznanja o tome koju je konkretnu podstranicu naše web stranice posjetio nositelj podataka.

XING putem komponente XING prima informacije da je ispitanik posjetio našu web stranicu, pod uvjetom da je ispitanik prijavljen na XING u trenutku poziva na našu web stranicu. To se događa bez obzira klikne li osoba na XING komponentu ili ne. Ako takav prijenos informacija XING-u nije poželjan za nositelja podataka, on ili ona to mogu spriječiti odjavom sa svog XING računa prije nego što se izvrši poziv na našu web stranicu.

Odredbe o zaštiti podataka koje je objavio XING, a koje su dostupne na https://www.xing.com/privacy, pružaju informacije o prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka od strane XING-a. Osim toga, XING je objavio obavijesti o privatnosti za XING gumb za dijeljenje pod https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.
 

17. Data protection provisions about the application and use of YouTube

Na ovoj web stranici upravljač ima integrirane komponente YouTubea. YouTube je internetski video portal koji video izdavačima omogućuje besplatno postavljanje video isječaka i drugim korisnicima, koji također omogućuje besplatno pregledavanje i komentiranje istih. YouTube vam omogućuje objavljivanje svih vrsta videa, tako da možete pristupiti kako cjelovitim filmovima i TV emisijama, tako i glazbenim spotovima, trailerima i video zapisima koje su izradili korisnici putem internetskog portala.

Operativna tvrtka YouTubea je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irska.

Svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove internetske stranice, kojom upravlja voditelj obrade i na kojoj je integrirana YouTube komponenta (YouTube video), automatski se traži internetski preglednik na sustavu informacijske tehnologije nositelja podataka preuzimanje prikaza odgovarajuće YouTube komponente. Dodatne informacije o YouTubeu možete pronaći na https://about.youtube/. Tijekom ovog tehničkog postupka, YouTube i Google stječu saznanja o tome koju je podstranicu naše web stranice posjetio nositelj podataka.

Ako je ispitanik prijavljen na YouTubeu, YouTube svakim pozivanjem podstranice koja sadrži YouTube video prepoznaje koju je podstranicu naše internetske stranice posjetio subjekt podataka. Ove podatke prikupljaju YouTube i Google i dodjeljuju ih odgovarajućem YouTube računu nositelja podataka.

YouTube i Google će putem YouTube komponente primiti informaciju da je ispitanik posjetio našu web stranicu, ako je subjekt podataka u trenutku poziva na našu web stranicu prijavljen na YouTube; to se događa bez obzira klikne li osoba na YouTube video ili ne. Ako takav prijenos ovih informacija YouTubeu i Googleu nije poželjan za subjekta podataka, dostava može biti spriječena ako se subjekt podataka odjavi sa vlastitog YouTube računa prije nego što se izvrši poziv na našu web stranicu.

YouTubeove odredbe o zaštiti podataka, dostupne na https://policies.google.com/privacy?hl=hr, pružaju informacije o prikupljanju, obradi i upotrebi osobnih podataka od strane YouTubea i Googlea.
 

18. Pravna osnova za obradu

Čl.. 6(1) lit. GDPR služi kao pravna osnova za radnje obrade za koje dobivamo privolu za određenu svrhu obrade. Ako je obrada osobnih podataka nužna za izvršenje ugovora u kojem je ispitanik stranka, kao što je slučaj, na primjer, kada su postupci obrade nužni za isporuku robe ili pružanje bilo koje druge usluge, obrada je na temelju članka 6. stavka 1. lit. b GDPR. Isto se odnosi na takve radnje obrade koje su potrebne za provođenje predugovornih mjera, na primjer u slučaju upita koji se odnose na naše proizvode ili usluge. Je li naša tvrtka podložna zakonskoj obvezi prema kojoj je potrebna obrada osobnih podataka, kao što je ispunjenje poreznih obveza, obrada se temelji na čl. 6(1) lit. c GDPR. U rijetkim slučajevima obrada osobnih podataka može biti nužna za zaštitu vitalnih interesa nositelja podataka ili druge fizičke osobe. To bi bio slučaj, na primjer, ako bi posjetitelj bio ozlijeđen u našoj tvrtki i njegovo ime, dob, podaci o zdravstvenom osiguranju ili druge vitalne informacije morali bismo proslijediti liječniku, bolnici ili drugoj trećoj strani. Tada bi se obrada temeljila na čl. 6(1) lit. d GDPR. Konačno, radnje obrade mogle bi se temeljiti na članku 6. stavku 1. lit. f GDPR. Ova se pravna osnova koristi za radnje obrade koje nisu obuhvaćene nijednom od gore navedenih pravnih osnova, ako je obrada nužna u svrhu legitimnih interesa kojima teži naša tvrtka ili treća strana, osim kada su takvi interesi nadjačani interesima ili temeljna prava i slobode nositelja podataka koja zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. Takvi postupci obrade posebno su dopušteni jer ih je europski zakonodavac posebno naveo. Smatrao je da se legitimni interes može pretpostaviti ako je nositelj podataka klijent voditelja obrade (uvodna izjava 47, rečenica 2 GDPR).
 

19. Legitimni interesi kojima teži voditelj obrade ili treća strana

Kada se obrada osobnih podataka temelji na članku 6. stavku 1. lit. f GDPR naš je legitimni interes obavljati svoje poslovanje u korist dobrobiti svih naših zaposlenika i dioničara.
 

20. Razdoblje u kojem će se osobni podaci čuvati

Kriteriji koji se koriste za određivanje razdoblja pohrane osobnih podataka je odgovarajuće zakonsko razdoblje čuvanja. Nakon isteka tog roka, odgovarajući podaci se rutinski brišu, sve dok više nisu potrebni za ispunjenje ugovora ili iniciranje ugovora.
 

21. Pružanje osobnih podataka kao zakonski ili ugovorni zahtjev; Zahtjevi potrebni za sklapanje ugovora; Obveza nositelja podataka da pruži osobne podatke; moguće posljedice nedostavljanja takvih podataka

Pojašnjavamo da je pružanje osobnih podataka djelomično propisano zakonom (npr. porezni propisi) ili također može proizaći iz ugovornih odredbi (npr. podaci o ugovornom partneru). Ponekad može biti potrebno sklopiti ugovor da nam nositelj podataka dostavi osobne podatke, koje naknadno moramo obraditi. Ispitanik je, primjerice, dužan dati nam osobne podatke kada naša tvrtka s njim ili njom potpiše ugovor. Nepružanje osobnih podataka imalo bi za posljedicu nemogućnost sklapanja ugovora s nositeljem podataka. Prije nego što ispitanik pruži osobne podatke, ispitanik mora kontaktirati bilo kojeg zaposlenika. Zaposlenik pojašnjava nositelju podataka je li davanje osobnih podataka propisano zakonom ili ugovorom ili je potrebno za sklapanje ugovora, postoji li obveza davanja osobnih podataka i posljedice nedavanja osobnih podataka.


22. Postojanje automatiziranog odlučivanja

Kao odgovorna tvrtka ne koristimo automatsko donošenje odluka niti profiliranje.

Ovu Politiku privatnosti generirao je Generator politike privatnosti DGD-a - Vaš vanjski DPO koji je razvijen u suradnji s njemačkim odvjetnicima iz WILDE BEUGER SOLMECKE, Köln.

Sistemi za ugradnju estriha, podnih obloga i drvenih podova

Strojevi i specijalni alati za pripremu podloge i ugradnju podnih obloga

Kompletan asortiman za ugradnju, renoviranje i održavanje drvenih podova

Podovi na bazi smole – strast za dizajn

Sistemi za ugradnju keramike i prirodnog kamena

Alati za podove, zidove i stropove